Strona główna · Porady · Zmys??owa bielizna na noc

Zmys??owa bielizna na noc

Na co dzie?? warto nosi? wygodn? i praktyczn? bielizn?, jednak na noc, warto pomy??le? nie tylko o bieli??nie wygodnej, ale i zmys??owej. Zadaniem takiej bielizny jest podgrzanie atmosfery w sypialni. Zmys??owa bielizna sprawia, ??e kobieta czuje si? atrakcyjna, a pobudzaj?c wyobra??ni?, dzia??a tak??e na zmys??y m???czyzny. Zmys??owa bielizna to bielizna atrakcyjna, kusz?ca, pe??na kobiecych ozd??b, przezroczysto??ci, koronek. Bardzo cz?sto taka bielizna nie tyle zakrywa cia??o, co eksponuje je. Mo??e by? ona bardziej odwa??na, sexy, ale te?? bardziej romantyczna, spokojniejsza. Jednak zawsze b?dzie to bielizna bardzo kobieca i atrakcyjna. Bielizna zmys??owa czy erotyczna cz?sto oferowana jest w kompletach. Mo??e to by? np. biustonosz, figi i pas do po??czoch albo koszulka i stringi. Niekt??re kolory bielizny s? uwa??ane za bardziej oddzia??uj?ce na zmys??y ni?? inne. Czerwona, czarna bielizna jest uwa??ana za bardziej zmys??ow? od bia??ej czy niebieskiej. Jednak warto kierowa? si? nie tyle takimi og??lnymi pogl?dami, tylko wybiera? kolor, w kt??rym wygl?da si? najlepiej.

Kateogorie

Polecane

Forum dla doros??ych
Sex forum

Pozycje seksualne dla ka??dego. Katalog sex pozycji i ciekawe dyskuje na tematy dotycz?ce seksualno??ci.

Kanał RSS

Nowości na blogu

Nowe komentarze

  • Brak komentarzy